Optik Aydınlatma, Nisan 2011 Ankara da, yol ve cadde aydınlatma armatürleri üretimi ve uygulamaları üzerine kurulmuştur.

Modern toplumlarda ışık, kaliteli ve güvenli bir yaşam için en temel ihtiyaçlardan birisi haline gelmiştir. Kaliteli ve güvenli bir aydınlatmanın yanı sıra, enerji verimliliği bakımından da, ışığın kontrolü çok önem arz eder olmuştur.
  Optik Aydınlatma, laboratuvar faaliyetlerine çok önem vermekte ve laboratuvar ARGE merkezi olarak kullanılmaktadır.

Firma Optik laboratuvarında lamba ışık akışı ölçümleri ile armatür fotometrik ölçümleri ve standartlara uygun olarak raporlanması yapılabilmektedir.
  Aydınlatma armatürlerinin çok önemli bir kısmı AG direklerde veya AG-OG müşterek şebeke direklerinde AG traverse montaj edilerek kullanılmakta olup enerji iletim hatları hemen armatürün üzerinden geçmektedir.

Optik marka kumru model armatürlerde, techizat bölümünü ve lambayı üzerinde bulunduran armatür alt bölümü, aşağıya doğru açılmaktadır.

   
Copyright © 2012 Optik Aydınlatma Sistemleri Web Tasarım Dataişlem